Finantare

Avans 10-15%(in functie de bonitatea clientului).
Perioada de finantare de maxim 5 ani.
Rate sezoniere (minim 2 rate/an la alegerea clientului).
Perioada aprobare de maxim 10 zile.

Acte necesare

PENTRU PFA, II, IF

 • certificat de inregistrare fiscala
 • certificat constatator
 • decizia de impunere sau declaratia de venit depusa pe anul curent si cel precedent
 • Registru incasari si plati (ultimele 3 luni)
 • certificat fiscal

PENTRU PRODUCATORI AGRICOLI

 • certificat producator agricol
 • adeverinta – registru agricol
 • acte privind terenul lucrat
 • acte teren
 • tabel nominal suprafata teren
 • certfificat fiscal
 • copie BI sau CI
 • extras de cont ( contul IBAN- titularul creditului)

PENTRU SRL

 • acte infiintare + act constitutiv
 • ultimul bilant contabil depus + balanta contabila
 • ultimele 3 balante contabile
 • certificat fiscal + fisa sintetica